opieka refundowana

opieka długoterminowa

prywatna opieka pielęgniarska

opieka w domu pacjenta

zadzwoń
501 746 532

zapraszamy
501 746 532

Pielęgniarskie Centrum Opieki Długoterminowej.

CENTRUM powstało w 2012 r. z inicjatywy Renaty Urbaniak-magister pielęgniarstwa, specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, która pracując wiele lat z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi w placówkach opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej dostrzegła problem deficytu opieki w miejscu zamieszkania tych osób. Pacjenci po wyjściu z placówek często zostają pozbawieni odpowiedniej opieki.

Brakuje im wsparcia ,edukacji i wskazówek jak radzić sobie z chorobą i niesprawnością w warunkach domowych. Brakuje informacji dokąd zwrócić się po pomoc.

Renata Urbaniak zapragnęła stworzyć placówkę, która będzie odpowiedzią na rosnący problem braku profesjonalnych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i aktywizacyjnych w środowisku zamieszkania osób wymagających pomocy.

Cele

Celem Pielęgniarskiego Centrum Opieki Długoterminowej jest świadczenie kompleksowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Otaczanie troskliwą, fachową opieką osób wymagających pomocy.

Zagwarantowanie profesjonalnie przygotowanego personel u, wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów. Zapewnienie atmosfery intymności, poszanowania godności podczas wykonywania zabiegów i sprawowania opieki oraz z zachowanie klauzuli poufności są priorytetem placówki.

Niezwykle ważne jest tworzenie przez pielęgniarki, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, opiekunki, dietetyków oraz asystentów osób niepełnosprawnych zespołu interdyscyplinarnego, który wspólnie pracuje w celu poprawy jakości ich życia podopiecznych. Wysoka jakość usług oraz zaufanie i zadowolenie klientów. Ważny jest dla nas człowiek-jego potrzeby i zaufanie. Pragniemy cierpiącym przywracać nadzieję, potrzebującym dawać szansę na poprawę jakości życia poprzez motywowanie, edukowanie oraz aktywizowanie.

Misja

Zapewnienie pomocy i troskliwej opieki w chorobie. Przywrócenie nadziei cierpiącym. Stworzenie możliwości poprawy jakości życia poprzez odpowiednią motywację, edukację i aktywizację.

Personel

- Pielęgniarki,

- Specjaliści z dziedziny pielęgniarstwa geriatrycznego,

- Specjaliści z dziedziny pielęgniarstwa onkologicznego,

- Specjaliści z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

- Personel z dużym doświadczeniem zawodowym i wysoką kulturą osobistą,

- Opiekunki,

- Opiekunki medyczne,

- Opiekunki środowiskowe.